Pilot Dr.grip Play Border 0.5 mm

450.00 บาท 320.00 บาท

ดินสอกด Pilot Dr.grip Play Border 0.5 mm
คุณสมบัติ
- สามารถเขย่าไส้ได้โดยไม่ต้องกดไส้
- ตัวด้ามจับเป็นยางนุ่มนิ่ม ทำให้สบายนิ้วเวลาเขียนนานๆ 
- ตัวยางตรงด้ามจับสามารถเปลี่ยนสีสลับ เพิ่มความน่ารักได้
- สามารถห้อยเครื่องราง หรือ พวงกุญแจเล็กๆ เพื่อเพิ่มความรักได้ด้วย


สินค้าที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจ