นโยบายการค้าและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว (Privacy Notes)
ร้านนัดพบเครื่องเขียน จะสามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก ซึ่งเมื่อคุณได้ทำรายการสั่งซื้อ หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา คุณจะถูกร้องขอให้กรอกชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และคุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในแบบไม่ระบุตัวตนได้ โดยต้องยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว
ร้านนัดพบเครื่องเขียน มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ของเราใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบพิเศษของผู้ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

การใช้งานและการบันทึกข้อมูล
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (Text ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Web Server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าถึง Web Browser เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง) ทางร้านใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เก็บรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะนำบริการของผู้ให้บริการอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งผู้ให้บริการอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ยกเว้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ https://www.natpopshop.com เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.natpopshop.com นั่นหมายความว่า คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่เว็บไซต์https://www.natpopshop.com

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
ทางร้านขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า เนื้อหาต่างๆ และ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ อันได้แก่ ข้อมูล ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของร้านนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย กฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ร้านนัดพบเครื่องเขียน
871/3 ม.12 ถ.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


นโยบายการคืนเงิน / การเปลี่ยนสินค้า
ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายในวันที่รับสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ทางร้าน จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดกับร้าน ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 1-3 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายร้าน) ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบก่อนทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ไม่พึงพอใจสินค้าและมีความประสงค์จะขอคืนเงิน ต้องเกิดจากกรณีที่ได้รับสินค้าผิดรายการ, สินค้าเสียหายจากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องติดต่อกลับมาทางบริษัททันที ทำการแจ้งสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมถ่ายรูปหลักฐานสินค้าที่เสียหาย แจ้งเลขออร์เดอร์สั่งซื้อเพื่อให้ทางร้านทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อน และจัดส่งสินค้ากลับมายังร้าน และทางร้านจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนทำการโอนเงินคืน

ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินในกรณีที่มีการใช้สินค้าไปเกิน 20% แล้ว

เงื่อนไขการคืนเงิน
1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทางร้าน จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทา งร้าน ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ทางร้าน จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ทางร้าน ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า