กระดาษโน้ตขนาด B5

59.00 บาท 49.00 บาท

กระดาษโน้ตขนาด B5

  • กระดาษ 100 แกรม
  • มีทั้งแบบเส้นตารางและแบบจุด
  • ขนาด B5
  • มีทั้งหมด 20 แผ่น
  • มีให้เลือก 12 แบบ