สมุดโน้ตผ่องศรีขนาด A5

35.00 บาท 29.00 บาท

สมุดโน้ตผ่องศรีขนาด A5

  • ขนาด A5
  • มีทั้งหมด 34 แผ่น รวมปก
  • กระดาษ 70 แกรม
  • มีปกให้เลือก 4 แบบ