สมุดโน้ตปกน้ำตาลและปกใสขุ่นขนาด A5 เส้นตาราง มีเส้น ไม่มีเส้น

30.00 บาท 25.00 บาท

สมุดโน้ตปกน้ำตาลและปกใสขุ่นขนาด A5 เส้นตาราง มีเส้น ไม่มีเส้น

  • ปกน้ำตาลเย็บลวด มีเส้น กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 45 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)
  • ปกน้ำตาลเย็บลวด ไม่มีมีเส้น กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 45 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)
  • ปกน้ำตาลเย็บลวด เส้นตาราง กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม จำนวน 32 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)
  • ปกใสขุ่นสันเชือก เส้นตาราง กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม จำนวน 38 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)
  • ปกใสขุ่นสันเชือก ไม่มีมีเส้น กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม จำนวน 38 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)
  • ปกใสขุ่นสันเชือก มีเส้น กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม จำนวน 38 แผ่น ขนาด A5 (14.8x21cm)

#นัดพบเครื่องเขียน #รีวิวเครื่องเขียน #สมุดโน้ต #รีวิวสมุดโน้ต #สมุดปกน้ำตาล #สมุดปกใส #รีวิวมข #รีวิวขอนแก่น #เครื่องเขียน #เครื่องเขียนขอนแก่น