สมุดบันทึก my weekly e-File

59.00 บาท

สมุดบันทึก my weekly e-File

  • สมุดบันทึกตารางนัดหมาย
  • เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม จำนวน 30 แผ่น
  • สามารถบันทึกตารางนัดหมายได้ถึง 30 สัปดาห์
  • กระดาษบันทึกมีรอยปรุสามารถฉีกออกจากเล่มได้ง่าย
  • มี 2 สไตล์ให้เลือกใช้
  • ขนาด 10.5 x 20 ซม.

#สมุดบันทึก #weeklyplanner #planner #แพลนเนอร์ #สมุด #eFile #นัดพบเครื่องเขียน #รีวิวแพลนเนอร์ #stationary #studygram #Dek64