สมุดโน๊ตจดบันทึก เซต 3 เล่ม

95.00 บาท 79.00 บาท

สมุดโน๊ตจดบันทึก เซต 3 เล่ม

  • 1 เซต ได้สมุด 3 เล่ม คือ
    • สมุดขนาด B5 แบบมีเส้น
    • สมุดขนาด A5 แบบมีเส้น
    • สมุดชนาด A6 แบบไม่มีเส้น
  • มีให้เลือก 2 เซต 

#สมุดจด #สมุดบันทึก #สมุด #notebook #นัดพบเครื่องเขียน