สมุดแพลนเนอร์ Weekly Planner ขนาด A5 Allwrite

95.00 บาท

สมุดแพลนเนอร์ Weekly Planner ขนาด A5 Allwrite

  •  ขนาด 14.8x10.5 CM
  • มี 2 ลาย ลายตารางชมพูขอบฟ้า / ลายตารางม่วงขอบชมพู
  • กระดาษถนอมสายตา(Green Read)
  • กระดาษมีความหนา 80 แกรม มี 52 แผ่น
  • แบบเย็บมุงหลังคา
  • เนื้อในพิมพ์ Weekly plan 
  • มีสติ้กเกอร์แถม 
  • ตารางชมพู - Today's Goal
  • ตารางม่วง - Weekly Plan
  • จำนวน 1 เล่ม

#นัดพบเครื่องเขียน #รีวิวเครื่องเขียน #dek66 #dek67 #studygram #studygramthailand #plannerbook #สมุดแพลนเนอร์