สมุดบัญชี Account Style แบบมีเลขหน้า

200.00 บาท 160.00 บาท

สมุดบัญชี Account Style แบบมีเลขหน้า

 

- สามารถใช้เขียนรายการรายรับ-รายจ่ายได้

- ขนาด 210*320 มม.

- กระดาษเนื้อขาว 70 แกรม

- จำนวน 100 แผ่น

 

#นัดพบเครื่องเขียน #รีวิวเครื่องเขียน #รีวิวสมุดบัญชี #สมุดบัญชี #สมุดจดทั่วไป #studygram #studygramthailand #dek66 #dek67