ปากกา Live Color Monami

18.00 บาท 14.00 บาท

live colors 39 สี แบรนด์ โมนามิจากเกาหลี 2 หัวเล็กขใหญ่ในด้ามเดียว 

made in korea